Organisatieontwikkeling met Bureau Structuur

Bureau Structuur brengt structuur op de werkvloer. Wij maken met veel plezier de basis op orde.

Als organisatieadviesbureau doen wij dit door advies en ondersteuning te bieden bij verandering. Vastgeroeste structuren en processen vertragen bedrijven. Bureau Structuur helpt bij wat nodig is om processen voor een organisatie efficiënter te laten verlopen. Op deze manier kan een organisatie wendbaarder werken, tijd besparen, fouten reduceren en dubbel werk voorkomen. Dit leidt tot een hogere productiviteit, kortere doorlooptijden, betere kwaliteit en lagere kosten. 

Organisatieontwikkeling gaat óók over bedrijfscultuur en over gedrag en handelen van mensen.

Sinds 2014 zetten wij onze kennis en ervaring in om de basis op orde te maken en efficiency, communicatie en klantbeleving te verbeteren. Dit alles inclusief enthousiaste betrokkenen waardoor de slagingskans van de verandering groter is

Over ons en onze werkwijze

Anno 2014

Bureau Structuur is ontstaan uit gedrevenheid en enthousiasme. Door de sterke behoefte én overtuiging dat de werkkwaliteit beter en constanter kan. In combinatie met een passie voor structuur en ondernemen, is dit de basis voor veel werkplezier. #workisfun

 

Waarom Bureau Structuur inschakelen?

Wij maken de basis op orde. Wanneer je te lang zaken blijft doen op de oude vertrouwde manier, weet je zeker dat ‘de tijd’ je vroeg of laat inhaalt. Organisaties zijn daarom continu bezig met verbeteren. Dit is geheel in lijn met waar Bureau Structuur voor staat en in gelooft; jezelf en de organisatie continu blijven ontwikkelen.

Organisaties komen bij ons terecht met een organisatievraagstuk. Bijvoorbeeld bij een interne reorganisatie of omdat een organisatie wordt overgenomen en twee organisaties moeten integreren.

De behoefte voor organisatieontwikkeling kan zowel door intern als extern veranderende wensen en eisen ontstaan. De verandering heeft in ieder geval altijd impact op de organisatie. Het gaat om het verbeteren van het geheel aan activiteiten, de samenwerking tussen mensen, de communicatie en invoer, doorvoer en de uitkomst van producten en diensten.

Ook komen wij met regelmaat tegen dat organisaties het moeilijk vinden om werkzaamheden te koppelen aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit weer koppelen aan medewerkers en hier helder over communiceren is vaak lastig. Dit resulteert in ongeorganiseerdheid en inefficiëntie.

Verandering van processen heeft tijd, aandacht en sturing nodig. In organisaties zijn processen vaak wel omschreven, maar de mensen houden zich er niet aan. Elkaar aanspreken op dit gedrag is noodzakelijk. 

Organisatieontwikkeling brengt (gedrags)verandering met zich mee. Medewerkers bepalen de mate van het succes van de verandering. De betrokkenheid van de gehele organisatie of het desbetreffende team is daarom van cruciaal belang. Onze belangrijkste taak is om deze verandering(en) op een goede manier binnen de organisatie te implementeren.

Onze werkwijze  

Verandermanagement begint met het begrijpen en verbeteren van het gedrag van de organisatie.

Wij starten met de basis: structuur op de werkvloer; keuzes maken en duidelijke communicatie hierover. Welke keuzes maakt de organisatie: waar staat de organisatie voor, wat zijn de pluspunten, wat maakt de organisatie beter dan de concurrentie? Door de visie te vertalen naar een aantal concrete plannen en die te kwantificeren én te voorzien van een tijdlijn, wordt voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. Alle medewerkers streven dan dezelfde doelen na.

 

Organisatieontwikkeling met Bureau Structuur is maatwerk

Bureau Structuur levert altijd maatwerk, waarbij het beste uit allerlei methodieken gecombineerd wordt. Door hier op een pragmatische manier mee om te gaan, wordt in elke situatie het proces op de beste manier geoptimaliseerd. Dit zorgt voor uniformiteit en het maakt resultaten meetbaar en beïnvloedbaar.

 

Met oog en aandacht voor alle betrokkenen 

Werken voor Bureau Structuur is fun. Maar helaas is het niet overal fun….

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ongeveer één op de drie werkende Nederlanders (35%) het afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op het werk. Dit betekent dat in nagenoeg elke organisatie medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsnormen (pesten, seksuele intimidatie, agressie of geweld en discriminatie) of integriteitsschendingen, zowel van collega’s als leidinggevenden. 

Gelukkig is daar wat aan te doen; door Bureau Structuur in te huren als extern vertrouwenspersoon (LVV-registervertrouwenspersoon):

  • dit draagt (preventief) bij aan een veilige werksfeer;
  • ook nu is de rode draad structuur bieden, in begrijpelijke taal gecommuniceerd voor alle betrokkenen;
  • hiermee wordt laagdrempelig voldaan aan de wettelijke verplichting als werkgever.

 

De toegevoegde waarde van Bureau Structuur

Alle informatie samenvattend, is ons doel altijd structuur bieden. 

Door steeds opnieuw na te denken over de werkwijze en de ruimte te creëren om deze verder te optimaliseren, ontstaat er een geoliede organisatie.

Inzicht en overzicht resulteren in een organisatie die vanuit een zekere voorspelbaarheid extra waarde levert en voldoet aan de klantverwachting en… die verwachting zelfs overtreft.

Contact

Bureau Structuur werkt voor resultaatgerichte organisaties die met passie, visie en durf werken en openstaan voor ontwikkeling.

Heb jij zo’n organisatie of werk jij bij zo’n organisatie en kun je niet wachten om ook te verbeteren met ondersteuning, coaching & advies van Bureau Structuur? Wil je kennismaken of zomaar iets aan ons kwijt?

Wij vinden het leuk om van jou te horen, dus aarzel niet en neem contact met ons op. 

BUREAU STRUCTUUR®

Je vindt ons op de 11e verdieping:

Rotterdam Building
Aert van Nesstraat 45, kantoor 11.09
3012 CA ROTTERDAM

 

K.v.K. 60625341
© Bureau Structuur 

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden